ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

มงคลชีวิต

      อย่านอนตื่นสาย
     อย่าหมิ่นเงินน้อย
     อย่าเสวนาคนชั่ว
     อย่าสุกก่อนห่าม
     อย่ารำก่อนเพลง
     อย่าคอยแต่ประจบ
     อย่าดีแต่ตัว      
     อย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ
     อย่าชื่นชมคนผิด
     อย่าใส่ร้ายคนดี
     อย่านินทาพระเจ้า
     อย่าสุขจนลืมตัว
     อย่าพิทักษ์พาลชน

อย่าอายทำกิน
อย่าคอยวาสนา
อย่ามั่วอบายมุข
อย่าพล่ามก่อนทำ
อย่าข่มเหงผู้น้อย
อย่าคบแต่เศรษฐี
อย่าชั่วแต่คนอื่น
อย่าเอาเปรียบสังคม
อย่าคิดเอาแต่ได้
อย่ากล่าววจีมุสา
อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์
อย่าเกรงกลัวงานหนัก
อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view