ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)

    กรรมชั่วอันใด ที่ข้าพเจ้าทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ใจพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์จงยกโทษ โปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ลำบากเข็ญใจ ความทุกข์ขออย่าได้ ความไข้ขออย่าให้มี ขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัย หายทุกข์หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมไป สิ้นไป สูญไปหายไป ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้ดังความปรารถนา  นิพพานะ ปัจจะโยโหนตุ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view