ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คำลาโภชนาหาร

ก่อนลาโภชนาหารให้กราบ  ๑  หน แล้วว่า  
เสสัง  ปิตูนัง  โภชะนัง  ยาจามิ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view