ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

วิธีการปล่อยสัตว์เพื่อสะเดาะเคราะห์

    การทำบุญด้วยวิธีการปล่อยสัตว์  ทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ  ไปหาซื้อสัตว์ที่ตลาดสดไปปล่อยจะดีกว่า  เพราะเป็นการช่วยชีวิตสัตว์เหล่านั้นโดยตรง  ช่วยมิให้มันต้องถูกซื้อไปฆ่าไปแกงเป็นอาหาร

    ปล่อยปลาไหล  อธิษฐานขอให้ทำกิจสิ่งใดได้ราบรื่น  ไม่มีอุปสรรคใด ๆ มาขวางกั้นเป็นปัญหา  จะเจรจาติดต่อเรื่องสำคัญใด ๆ  ก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นไม่มีติดขัด   
     ปล่อยเต่า
  อธิษฐานขอให้ตนมีอายุมั่นขวัญยืน  หากเจ็บป่วยอยู่  ก็อธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้น ๆ  ผู้ที่มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบาย  ก็มักจะทำบุญปล่อยเต่า  แล้วอธิษฐานขอให้ญาติพี่น้องของตนหายเจ็บป่วยและมีอายุยืนต่อไป
   
ปล่อยหอยขม  อธิษฐานขอให้ความทุกข์ที่เป็นเรื่องขมขื่นในชีวตขณะนั้นจงหมดสิ้นไป  ขอให้ความขมขื่นออกไปจากชีวิต
   
ปล่อยนก  อธิษฐานขอให้พ้นจากความทุกข์ที่ผูกพันอยู่ในชีวิต  พ้นจากปัญหาหรือเคราะห์ร้ายใด ๆ ที่เหนี่ยวรั้งขังจิตวิญญาณของท่านให้เป็นทุกข์ไร้อิสระ ไร้ความสุขใจ 

    การปล่อยนก  เป็นเสมือนกับการขอให้ตนได้เริ่มต้นมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view