ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาไหว้พระแม่ธรณี

    ตัสสา  เกสีสะโต   ยะถาคังคา   โสตัง   ปะวัตตันติ   มาเรเสนา  อะสักโกนโต  ปะลายิงสู   ปะระมิตานุภาเวนะ  มาระเสนา  ปะราชิตา  ทิโส   ทิสัง   ปะลายันติ   วิทังเสนติ   อะเสสะโต

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view