ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

( ขอความมั่งคั่งร่ำรวย  ความอุดมสมบูรณ์  ความรักขอพระแม่จงช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก  ความโศก )

โอม   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
ทุติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
ตะติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view