ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาบูชาพระศิวะ

( ขอพลังความก้าวหน้าสมหวัง )

โอม  นะมัสสิวายะ
จำเป  นะเตรา  สะสีระ  กายายะ  กัตตะ  ปูระณะ
กาวะนะสี  จะกายอ  นะมัสสิ
วายะยายะ  จะนะ  มัสสิ  วายะยอ
กัตตุกรี  คิกากังคะมะติ  จัตติตายายะ
เสตาริฉัน  จัตติ  ตอยอ  สุกุณ  ชะลายายะ
มะนิ  กุณชะลายอ  นะมัส  สิวายายะ  จะนะ  มัสสิ  วายา
อะระคัม  สัมปุญญัม   สีวิรุส
ตะไร  ยะเก  กาเม  จะมะ  เหยยะเต

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view