ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาบูชาพระปู่ฤาษี

นะโม ๓  จบ

   โอมสิทธิ   การิยะ   แห่งบรมครูทั้งหลาย    อะธิเจตะโส   อะปะ   มัชชะโต  โมนะ  ปะกะสุ  สิกะ   คะโต  โส  พะนัพ  ภะวันติ  ตาทิโน  อุปะสัน   ตัสสะ   สะติมะโต

    ขอสติปัญญา   ความสำเร็จและงาน

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view