ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถามหามนต์  บูชาพระกฤษณะ 

ฮเร   กฤษณะ   ฮเร   กฤษณะ
กฤษณะ   กฤษณะ   ฮเร   ฮเร
ฮเร   ราม   ฮเร   ราม
ราม   ราม   ฮเร   ราม

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view