ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

เทวสถาน  วัดเทพมณเฑียร

    เทวสถานแห่งนี้  ตั้งอยู่แถวเสาชิงช้าตรงข้ามวัดสุทัศน์  ติดกับโรงเรียนเบญจมราชาลัย  ถนนศิริพงษ์ 
    
ควรไปวันอาทิตย์  ๙.๐๐-๑๑.๐๐  น.  เท่านั้น
   
วันธรรมดา  ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐  น.
   
ท่านขึ้นไปชั้น  ๓  ท่านเริ่มต้นจากทางซ้ายมือสุดเรียงมาทางขวามือ 
   
องค์ที่  ๑  พระแม่อุมา >  พระรามพระสีดา >  พระหนุมาน >  พระนารายณ์  พระลักษมี  >  พระพิฆเณศวร์ >  พระกฤษณะ  แม่ราทาน >  พระศิวะเทพ >  พระแม่สตรี ส่วนด้านหลัง  คือ  องค์ศิวะลึงค์

    ถ้าท่านไหว้เทพวัดมณเฑียรเสร็จแล้ว     ท่านสามารถข้ามถนนมาวัดสุทัศน์ เพื่อถวายสังฆทานเสริมบารมีได้  ณ  ศาลาสังฆทาน   ประตูอยู่เยื้องกับวัดเทพมณเฑียรพระท่านจะสวดให้  ใช้เวลาประมาณ  ๑  ช.ม.  ( ใช้เงิน  ๑๐๐  บาท  ใส่ตู้เป็นค่าสังฆทาน หรือท่านจะเตรียมสังฆทานของท่านไปเองก็ได้ )

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view