ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าหลวง

นะโม ๓ จบ

ชะ  จะ  ตะ  สะ  สี  สัง  หะ  โก  ทะ  กะ
เก  นิ  กุ  โส  ปุ  เถ  เส  เอ  ชะ  ระ  ธะ
ขะ  อา  ชิ  วา  อา  วะ  ชิ  สะ  อิ  ตัง (๓๑)

สวดบูชาพระองค์ครั้งละ ๓ จบ จะเป็นมงคลและเสริมสร้างบารมีมียิ่ง (ของเก่า)

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view