ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕

ตั้ง นะโม 3 จบ

- พระสยามมินทะโร วะโร อะระหัง
- พุทธะ สังมิ อิติ อะระหัง
- วะง พุทโธ นะโม พุทธายะ
- ปุโย เทวา มนุษานัง


  จงเป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ขอความอบอ่นของครอบครัว ขอให้มีงานต่อเนื่อง ร่วมงานกับใครขอให้สำเร็จ

- ปิโยนาคะ สุปันนานัง
  จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพอันสูงสุด ท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอมอินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์

- ปินังทริยัง นะมามิหัง
  ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงเกิดในเรือนร่างของข้าพเจ้าทุกส่วนแม้แต่ปลายเส้นผม

-ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)
 
อธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการ

ตั้ง นะโม 3 จบ
- อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทฑะปิติอิ

วิธีการ
- ควรบูชาทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเฉลิมพระองค์
- ธูป 5 หรือ 9 หรือ 13 ดอก วันพฤหัสบดี ห้ามเหล้าบุหรี่
- น้ำมะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ทองหยิบทองหยอด ข้าวคลุกกะปิ
- บรั่นดี ซิกก้า กุหลาบชมพู

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view