ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม “ นะโมบุญบารมี ”

    นะโมบุญบารมีสูงส่ง  ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)
   
นะโมบุญบารมีสูงส่ง  ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)
   
นะโมบุญบารมีสูงส่ง  ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ปวงชน  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์ (กราบ)

    นะโมพุทธองค์บารมี  นะโมบุญฤทธิ์บารมี  นะโมศักดิ์สิทธิ์บารมี  นะโมปลดทุกข์  ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง  ด้วยบารมีองค์พระโพธิสัตว์  บุญบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ ขอจงได้ประทานบารมี  ขอจงได้ประทานบารมี  ขอทูลพึ่งบารมี  บารมีจงเวียนมา ให้บุญบันดาลฟ้าคุ้มครอง   ดินปกป้องจงปลอดภัย   ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง  หากมีเคราะห์ร้ายสิ่งใด  ขอบุญนี้จงช่วยคุ้มครอง  ให้หลีกพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  เทอญฯ  น้ำชาจีน  ๑  ถ้วยทุกเช้า;  ผลไม้  ๒  อย่าง  ถวายวันพระ  หรือ  วันศุกร์  ดอกบัว  ๕  ดอก

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view