ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาบูชาพระพรหม ( เอราวัณ ) 

   
โอมปะระเมสะนะมัสการัม
   
องการะนิสสะวะรัง   พรหมเรสสะยัมภูปัสสะ   วะวิษณุ  ไวยะทานะโมโทติลูกปัม   ทะระมา   ยิกยานัง   ยะ  ไวยะลา  คะมุลัม   สะทานันตะระ   วิมุสะตินัน   นะมัตเต   นะมัตเตร
   
จะ   อะการัง   ตโถวาจะ   เอตามาตาระยัต   ตะมัน   ตะรามา   กัตถะนารัมลา   จะสะระวะปะติตัม   สัมโภพะ  กลโล   ทิวะทิยัม    มะตัมยะ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view