ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คำอาราธนาพระเครื่อง

    พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุทธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ปะสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เมฯ
    ใช้ภาวนาเมื่อจะหยิบพระแขวนคอทุกครั้ง อย่าเอาพระแขวนคอโดยมิได้อาราธนาเป็นอันขาด มิฉะนั้นพระที่ขลังที่ศักดิ์สิทธิ์จะหายความขลังไปฯ

 

 

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view