ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาสูญความ

( ให้เสกเป่าน้ำมนต์ล้างหน้า  อาบกาย  ดื่ม  กิน  หากมีคดีความ ในโรงในศาล   หรือผู้พูดให้ร้ายเรา   จะอันตรธานหายไป )
   
   
นะ   ระงับทับจิต   โม   ปิดใจ   พุท   มิให้มีวาจา   ธา   มิให้ออกปากได้  ยะ   ให้สูญหายบัดนี้   นะอุด   โมอัด   พุทสลัด   ธาปิดใจ   ยะ   ให้สูญหายบัดนี้
   
นะ   ปิดหน้า   โมปิดหู   พุทปิดปาก   ธาปิดใจ   ยะให้สูญหายบัดนี้

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view