ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาก่อนขับรถ  ๒

พุทโธแคล้วคลาด   พระเจ้าเยื้องบาท   แคล้วคลาดด้วยพุทโธ
ธัมโมแคล้วคลาด   พระเจ้าเยื้องบาท   แคล้วคลาดด้วยธัมโม
สังโฆแคล้วคลาด   พระเจ้าเยื้องบาท   แคล้วคลาดด้วยสังโฆ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view