ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ

    เมตตัญจะ   สัพพะโลกัสมิง   มานะ   สัมภาวะเย   อัปปะริมานัง

   
จากหนังสือกฏแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเล่มที่  ๖  หน้า  ๒๘ ของ พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน  จ. สิงห์บุรี

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view