ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

พระคาถาพญาไก่เถื่อน

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเถระ  (หลวงปู่สุก)
วัดราชสิทธาราม  (วัดพลับ)  ธนบุรี 

 นะโม  ๓  จบ

เวทาสากุ   กุสาทาเว   ทายะสาตะ   ตะสายะทา
สาสาทิกุ   กุทิสาสา   กุตะกุภู   ภูกุตะกุ
มหานิยม   ป้องกันภัยทั้งปวงฯ

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view