ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

 

พระคาถาพุทธวิทยาคม

ของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย  วัดทุ่งหลวง  เชียงใหม่

นะโม ( ๓ จบ )  ให้ถูกอักขระพยัญชนะทุกคำ  แล้วว่า

     พุทธัง   ธัมมัง   สังฆัง   จาติกันตัง   มะระณะกัน   ปาณาติกัน   สารพัดกันกัน
    
พุทธัง   อะระหังจังงัง   ภาเว   สัมปะติจฉามิ  เม  สัมมุขา   สัพพาหะระติ  เต
    
สัมมุขา  อิอะระนัง  อะระหัง  กุสะลา  ธัมมา  สัมพุทโธ  ทุ  มะ  นะ  โส  นะโมพุทธายะ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view