ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

พระคาถาเรียกความจำ

พระคาถามีดังนี้

    “ มุนินทะ   วะทะนัมโพชะ   คัพภะสัมภวะ   สุนทรี   ปาณีนัง  สะระนัง   วาณี   มัยหัง   ปีณะยะตัง   มะนัง ”
   
   
ท่องคำแปลด้วย “ นางฟ้า   คือ   พระไตรปิฎก   อันเกิดจากดอกอุบล คือ  พระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   เป็นที่พึ่งพำนักของสรรพสัตว์ ทั้งหลาย  ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปรีดาปราโมทย์  รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดจำได้  (ปฏิบัติตามได้)   ซึ่งพระไตรปิฎกทั้งโลกียะ  และโลกุตตระนั้นเทอญ ” ต้นฉบับจาก พระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี   จ. สิงห์บุรี

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view