ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาเสริมทรัพย์

ตั้ง  นะโม  ๓  จบ

    พุทธะ   มะอะอุ   นะโม   พุทธายะ ( ว่า ๑ จบ )
   
วิระทะโย   วิระโคนายัง   วิระหิงสา   วิระทาสี   วิระทาสา
   
วิระอิตถิโย   พุทธัสสะ   มานีมามะ   พุทธัสสะ   สวาโหม

    ใช้สวดภาวนาก่อนนอน  ๓  จบ     ตื่นนอนเช้า  ๓  จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว  ๑  จบ  แล้วให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น   นอกนั้นว่างเมื่อไรท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view