ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาเมตตามหานิยม

    พุทธังเมตตา   นะ   ชาลีติ   ธัมมังเมตตา   นะ   ชาลีติ   สังฆังเมตตา  นะ  ชาลีติ   สีวะลีเมตตา  นะ  ชาลีติ   โอมมะพะลัง  วา  ราชะกุมาโร  วา  ราชะกุมารี  วา  ราชา  วา  ราชินี  วา  คะหัฏโฐ  วา  ปัพพะชิโต  วา  สะมะโณ  วา  พราหมะโณ  วา  อิตถี   วา  ปุริโส  วา   วาณิโช   วา   อุปาสะโก   วา  อุปาสิกา   วา  ทาระโก   วา  ทาริกา   วา   สัพเพ   อิเม   ชะนา   พะหู   ชะนา   มัง   ปิยายันตุ   อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ   เอหิ   จิตตัง   ปิยัง   มะมะ   มะหาลาภะสักการา   ภะวันตุ   เม 

   
คาถาบทนี้   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ คาถาพระสีวะลี ” โดยมากครูบาอาจารย์จะหวงวิชา  เพราะเป็นคาถาที่ทรงอานุภาพสูงทางเมตตา  หมั่นภาวนาจะเกิดลาภผลมหาศาล

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view