ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาอิทธิฤทธิ์  (หลวงพ่อปาน) 

    พุทโธ   พุทธัง  นะ   กันตัง   อะระหัง   พุทโธ   นะโม   พุทธายะ 
   
เป็นคาถาป้องกันตัว  เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิด ทั้งมีด   ไม้   ปืน   หรือระเบิดให้ภาวนาดังนี้

    “ อุทธัง   อัทโธ   นะโม   พุทธายะ ”
  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view