ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถามหาอำนาจ  ( หลวงพ่อปาน )

    เอวัง   ราชะสีโห   มะหานาทัง   สีหะนาทะกัง   สีหะนะเม   สีละเตเชนะ   นามะ   ราชะสีโห
   
อิทธิฤทธิ    พระพุทธังรักษา   สารพัดศัตรู   อะปะราชะยัง
   
อิทธิฤทธิ    พระธัมมังรักษา   สารพัดศัตรู   อะปะราชะยัง
   
อิทธิฤทธิ    พระสังฆังรักษา   สารพัดศัตรู   อะปะราชะยัง

    ใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า  จะมีอำนาจคนยำเกรงศัตรูพ่ายแพ้

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view