ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาพญายม

ปะโตเมตัง    ปะระชีวินัง    สุขะโตจุติ
จิตะเมตะ    นิพพานัง    สุขะโตจุติ

ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงฯ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view