ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาเสกน้ำล้างหน้าประจำวัน

    เมื่อตักน้ำมาแล้วให้ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเอานิ้วชี้ข้างขวาเขียน “ มะอะอุ ”  ลงในน้ำพร้อมกับบริกรรมพุทธมนต์  “ มะอะอุ ”  พ่นใส่น้ำ  ๓  จบ จึงอธิษฐานและสวดบทพระพุทธมนต์

    พระพุทธล้างหน้า      พระธรรมล้างทุกข์      พระสงฆ์เพิ่มสุข  ยาตรายามดี     สวัสดีมีชัย     อิติปิ    โส     ภะคะวา   แล้วจึงล้างหน้าและประพรมตบท้ายทอย  ๓  ครั้ง  เจริญสุขยิ่ง

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view