ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

พระคาถาบารมี  ๓๐  ทัศ

    อิติ   ปาระมิตา   ติงสา   อิติ   สัพพัญญูมาคะตา  อิติ   โพธิมะนุปปัตโต   อิติปิ  โส  จะ  เต  นะโมฯ

    พระคาถานี้   เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า   เมื่อเข้าผจญด้วยพระยามาราธิราช   ขณะที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ  พระยามารก็พ่ายแพ้ไปสิ้น  ถ้าจะเข้าประจัญด้วย

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view