ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

คาถาเสริมสร้างทางสวรรค์-นิพพาน

ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)
หมั่นทานศีลภาวนา และระลึกถึง

พุทธะ  พุทธา  พุทเธ  พุทโธ  พุทธัง  อะระหัง  พุทโธ  อิติปิโส  ภะคะวา  นะโม  พุทธายะฯ

หมั่นภาวนา จะทำให้มีความสุข-อายุยืน-นิพพาน

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view