ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ปัญจะ   มาเร   ชิโน   นาโถ              ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง   ปะกาเสติ                      ธัมมะจักกัง   ปะวัตตะยิ
เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ   เม   ชะยะมังคะลัง

ป้องกันอันตรายทั้งปวงฯ   ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view