ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

พระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า

   อายันตุ   โภนโต   อิธะ   ทานะ   สีละ   เนกขัมมะ   ปัญญา   สะหะ   วิริยะ  ขันติ   สัจจาทิฏฐานะ   เมตตุเปกขา   ยุทธายะโว   คัณหะถะ   อาวุธานีติ

ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view