ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

พระคาถาพระเจ้า  ๑๖  พระองค์

    นะมะนะอะ   นอกอนะกะ   กอออนออะ   นะอะกะอัง อุมิอะมิ   มะหิสุตัง   สุนะพุทธัง   สุอะนะอะ

    พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์  กุลบุตรทั้งปวง   พระคาถานี้  ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง     ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ

 
  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view