ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

พระคาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า

    ชาโล    มะหาโล   ชาลัง    มะหาชาลัง    ชาลิเต    มะหาชาลิเต    ชาลิตัง  มะหาชาลิตัง   มุตเต  มุตเต   สัมปัตเต   มุตตัง  มุตตัง   สัมปัตตัง   สุตัง  คะมิติ  สุตัง     คะมิติ     มัคคะยีติ    ทิฏฐิลา    ทัณฑะลา    มัณฑะลา   โรคิลา   กะระลา  ทุพพะลา    ริตติ    ริตติ    กิตติ    กิตติ    มิตติ    มิตติ    จิตติ    จิตติ    มุตติ   มุตติ  จุตติ    จุตติ    ธาระณี    ธาระณีติ    อิทัง    ธาระณะ    ปะริตตังฯ

    พระคาถาธรณีปริตรนี้   เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระราชทานให้พระอานนท์มหาเถระ    เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้   จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า   หมู่เทพยดามาประชุมกันรักษาป้องกันสรรพภัยอันตรายทุกเมื่อ   เมื่อเกิดเจ็บไข้ขึ้นใช้เสกน้ำมนต์อาบหายแล  แม้เจ็บจมูกเจ็บตา  เสกหมากพ่นก็ได้  เสกน้ำก็ได้  เสกหัวหอมพ่นก็ได้  แก้สารพัดตาลทรางทั้งปวง  พระคาถานี้บริกรรมในสถานใด   ภูติผีปีศาจที่ดุร้ายมิอาจจะเข้าไปกล้ำกรายได้ (เป็นคาถาที่ใช้ในคัมภีร์พิชัยสงครามด้วย)

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view