ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาบูชาดวงประจำวันเกิดทั้ง  ๗  วัน

๑. คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ อะ  วิช  สุ  นุส  สา  นุต  ติ ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป  ใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ ๖ จบ
๒. คาถาคนเกิดวันจันทร์ อิ  ระ  ชา  คะ  ตะ  ระ  สา ชื่อคาถา  กระทู้เจ็ดแบก  ใช้ทางคงกระพัน สวดวันละ  ๑๕  จบ
๓. คาถาคนเกิดวันอังคาร ติ  หัง  จะ  โต  โร  ถิ  นัง ชื่อคาถา  ฝนแสนห่า  ใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ  ๘  จบ
๔. คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน ปิ  สัม  ระ  โล  ปุ  สัต  พุท ชื่อคาถา  พระนารายณ์เกลื่อนสมุทร ใช้เสกปูนสูญฝี  สวดวันละ  ๑๗  จบ
๕. คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน คะ  พุท  ปัน  ทู  ธัม  วะ  คะ ชื่อคาถา  พระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ  สวดวันละ  ๑๒  จบ
๖. คาถาคนเกิดวันพฤหัส ภะ  สัม  สัม  วิ  สะ  เท  ภะ ชื่อคาถา  พระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทางเมตตามหานิยม  สวดวันละ  ๑๙  จบ
๗. คาถาคนเกิดวันศุกร์ วา  โธ  โน  อะ  มะ  มะ  วา ชื่อคาถา  พระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางเมตตามหานิยม  สวดวันละ  ๒๑  จบ
๘. คาถาคนเกิดวันเสาร์ โส  มา  ณะ  กะ  ริ  ถา  โธ ชื่อคาถา  พระนารายณ์ถอดจักร  ใช้ทาง ถอดคุณไสยศาสตร์  สวดวันละ  ๑๐  จบ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view