ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คาถาหลวงพ่อองค์ดำ
ตั้ง  นะโม  ๓  จบ
    อิติปิโส   ภะคะวา   กาฬะวัณณะ   พุทธะปะฏิมัง   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร   ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวา   มนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวาติ ( ๙  จบ )

    ขอพุทธานุภาพ  ธัมมานุภาพ  สังฆานุภาพ  พุทธบารมี   สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว   ( ชื่อ )   จงมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่   จงดลบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้า มีอุดมมงคลอันสูงสุด   ในตัวข้าพเจ้า   และครอบครัวทุกท่าน   พร้อมด้วยผู้มีพระคุณทั้งหลาย   ขอให้ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า   จงชนะตลอด   ปลอดภัยตลอด   ร่ำรวยตลอดไม่จนตลอด   โชคดีตลอด   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิต   ขอให้ข้าพเจ้าจงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่ง   ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม  รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ  ๔ ตลอดกาลนาน

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view