ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

คำอาราธนาพระสีวลี

    สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  เทวะตา  นะระปูชิโต  โส  ระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา  สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต โส  ระโห  ปัจจะยาทิมหิ   อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา  สีวะลี  เถระคุณัง  เอตัง  สวัสดิลาภัง  ภะวันตุ   เมฯ

    อานิสงส์ของพระคาถานี้มีลาภมาก ควรมีห้องพระไว้ต่างหาก จุดธูปเทียนบูชาพระแล้วสวดคาถานี้ทุกวันอย่าให้ขาดได้ และไม่ควรให้เด็กๆ เล่นโครมครามหรือกระเทือนในสถานที่นั้น สวดอย่างน้อยครั้งละ ๓ จบ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view