ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระคาถาหลวงปู่ศุข ( วัดมะขามเฒ่า )

สัตถา   เทวะมะนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวาติ

“ มะอะอุ ”

ขึ้นรถลงเรือ  ขึ้นเครื่องบิน  ท่องเสมอ  ป้องกันภัยพิบัติฯ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view