ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระคาถาหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

พระเดชพระคุณ  พระมงคลเทพมุนี
ท่านสอนให้ภาวนาว่า

“ สัมมาอะระหัง ”

ผู้หวังความสุขความเจริญ  และความปลอดภัยแก่ตนและครอบครัว ทั้งปรารถนาการเข้าถึงธรรม   ควรภาวนาคาถาบทนี้ในทุกอิริยาบถ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view