ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระคาถาของหลวงพ่อปาน

วัดบางนมโค  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คาถาเสริมทรัพย์

ตั้ง  นะโม  ๓  จบ

พุทธะ   มะอะอุ   นะโมพุทธายะ ( ว่า  ๑  จบ )
วิระทะโย    วิระโคนายัง    วิระหิงสา   วิระทาสี    วิระทาสา
วิระอิตถิโย   พุทธัสสะ   มาณีมามะ   พุทธัสสะ   สะวาโหม

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน  ๓  จบ  ตื่นนอนเช้า  ๓  จบ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view