ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

การเริ่มต้นและวิธีสวดพระคาถาชินบัญชร

    ให้หาวันดี คือวันพฤหัสบดีเป็นวันเริ่มต้น โดยน้อมนำดอกไม้ธูปเทียน ถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย  และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ  ถ้าไปที่วัดระฆังได้ ก็ยิ่งดี  ถ้าไปไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงท่าน  หันหน้าไปทางวัดระฆังก็ใช้ได้   เมื่อบูชาพระรัตนตรัยและดวงวิญญาณ ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ แล้ว   จึงเริ่มต้นสวดโดยอ่านตามบทให้ได้  ๑  จบ  ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น
  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view