ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอาราธนาเทพยดา

    อุกาสะ   อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอโอกาส อาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลาย  ทั้งสิบหกของชั้นฟ้าสุราลัย ตลอดลงมาถึงภูเขาเลากาภูมิสถาน   วัดวาอาราม   ที่อยู่ของข้าพเจ้านี้   ล้วนแต่ตนดีวิเศษ   จงมาประจำมาปกปักรักษา   ยังโพยภัยอันตรายทั้งหลาย   ทั้งภายในและภายนอก   ขอบขันธะสันดาน   แห่งข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะทำกิจสิ่งใด ๆ  อย่าให้ขัดข้องในพระทัย   ให้ได้สมหวังความปรารถนาทุกประการเทอญ

    สัคเค   กาเม   จะ   รูเป   คิริสิขะระตะเฏ   จันตะลิกเข   วิมาเน   ทีเป   รัฏเฐ   จะ   คาเม ตะรุวะนะคะหะเน   เคหะวัตถุมหิ   เขตเต   ภุมมา   จายันตุ   เทวาชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา   ติฏฐันตา   สันติเก   ยัง   มุนิวะระวะจะนัง   สาธะโว   เม   สุณันตุ  ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา   ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view