ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

สิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนสวดมนต์และก่อนทำบุญทุกครั้ง

เพื่อให้เกิดโชคลาภ มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภยันตรายทั้งหลายทั่วปวง ขอให้หมั่นสวดมนต์ ทำสมาธิและก่อนสวดมนต์ ขอให้เชิญเทพ พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ เจ้าที่เจ้าทาง ณ สถานที่นั้น มาร่วมโมทนาบุญกุศล พร้อมเชิญเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้ามาร่วมรับส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรมและเมื่อได้รับส่วนบุญกุศลแล้ว ขอให้อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาบุญให้ ท่านที่หมั่นสวดมนต์ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ ตลอดกาลนานเทอญ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view