ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

กตัญญู คือ หลักบำเพ็ญธรรม

    บำเพ็ญธรรม ต้องมีกตัญญูก่อน บิดามารดาดุจฟ้า อย่าขัดใจ โลกนี้ใดๆ พระคุณสุดยิ่งใหญ่ สมบัติใดมิเกินกว่าพ่อแม่ การโปรดเหล่าเวไนย์ในยุคสามนี้ ทุกครัวเรือนล้วนมีบุตรบำเพ็ญธรรม บุตรบำเพ็ญเหล่านี้ จะเคารพนับถือเซียนพุทธกันทั้งนั้น ทำให้เซียนพุทธรู้สึกอบอุ่นใจ แต่บุตรบำเพ็ญ คงมิใช่บุตรกตัญญูกันทุกคน บางคนพอมาถึงสถานธรรม ก็อุทิศแรงกาย ช่วยปัดกวาดสถานธรรม โดยไม่ย่อท้อ แต่พออยู่ที่บ้าน พ่อแม่เรียกเขาเก็บกวาดบ้าน ก็อ้างเหตุไปโน้นไปนี่ กลายเป็นหน้าหลังกลับกัน
    มีบางคน มาถึงสถานธรรมก็เคารพอาจารย์ ให้ความสำคัญกับธรรมะ มองดูเหมือนผู้เป็นแบบอย่างของคนบำเพ็ญธรรม พอกลับมาถึงบ้าน พ่อแม่ว่ากล่าวเขาไม่กี่คำ เขาก็มีอารมณ์ต่อต้าน หาว่าพ่อแม่ พูดจาเซ้าซี้ซ้ำซาก เหล่านี้ คือ ภาพที่ไม่กตัญญู
    ยามพ่อแม่เจ็บป่วย เป็นบุตรหากไม่พาไปรักษาหรือดูแลความเป็นอยู่ ล้วนต้องมีบาปจากการไม่กตัญญู หากโปรดสัตว์ในยุคสามนี้ กตัญญูธรรม ก็คือธรรมแห่งฟ้า ( เทียนต้า ) หวังว่าชาวโลก ผู้บำเพ็ญธรรม จะไม่ลืมหลักการนี้ พ่อแม่ถือเป็นต้นกำเนิดของธรรม บุตรที่ไม่กตัญญูจะไม่มีวันได้ประจักษ์ธรรม ดังนั้นจึงหวังว่าชาวโลกจะบรรลุรู้อย่างลึกซึ้ง

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view