ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

 

ดวงชะตา

    ชาวโลกขณะสูญเสียกำลังใจหรือพบกับอุปสรรค ก็มักจะเข้าหาหมอดูเพื่อตรวจดูดวงชะตา กลับไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างก็มีดวงชะตาที่ต่างกันตั้งแต่ชาติก่อนและชาติปัจจุบัน แม้ดวงชะตาชาติก่อนจะดีก็ตาม หากชาติปัจจุบัน แม้ดวงชะตาชาติก่อนจะดีก็ตาม หากชาติปัจจุบันไม่ขยันขันแข็งทำมาหากิน ก็ไม่มีมางจะเจริญรุ่งเรืองได้ ทางกลับกันถ้าดวงชะตาชาติก่อนไม่ดี ชาตปัจจุบันขยันขันแข็ง เอาความดีชดเชยความไม่ดี ทำเคราะห์ภัยหรือความลำบากให้เหลือน้อยที่สุด ก็มีแต่การบำเพ็ญเท่านั้นที่จะทำให้เธอหลุดพ้นจากลักษณะทั้งห้า (ลักษณะของใบหน้า) ก็จะแก้ไขดวงชะตาได้ ให้บำเพ็ญบุญกุศล ให้ความสำคัญต่อธรรมะและการปฏิบัติ เนื้อนาบุญก็จะเพิ่มพูนขึ้น ที่ไม่มุ่งสู่ข้างหน้าเพราะมัวแต่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ก็จะไม่มีวันก้าวถึงฝั่งได้ตลอดกาล
    ยิ่งโชคลาภแล้วไม่ใช่ร่วงหล่นมาจากฟ้าให้รู้จักชะตาชีวิตนอกเหนือจากชะตาชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว ยังต้องสรรสร้างชะตาชีวิตอันใหม่ เหมือนกับเอดิสันนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ที่เคยพูดไว้ว่า “พรสวรรค์เพียงหนึ่งส่วนอี ๙๙ ส่วนเป็นความขยัน” เป็นเพราะเขาไม่กลัวอุปสรรค ทดลองแล้วทดลองอีก แก้ไขให้ดีขึ้น จึงได้สรรสร้างสิ่งค้นคว้าอันยิ่งใหญ่ สร้างความสุขแก่มวลมนุษย์เหลือคณานับ
    ย้อนมองที่ตนเอง เพราะพบอุปสรรคก็คว่ำเสียแล้ว ไม่ลุกขึ้นมาใหม่ ลองถามตนเองว่ามีอะไรสำเร็จบ้างไหม คนที่โทษฟ้าโกรธคนจะเป็นคนที่ไม่อาจแก้ไขชะตาชีวิตได้ มีหนทางเดียวคือต้องเปลี่ยนแปลงวิสัยตนเองทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่ สร้างตัวตนเองใหม่ อนาคตจึงสดใสต้องมีใจมั่นคง มีมานะ ไม่ว่าความยากลำบากใดๆ ก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้ว ยิ่งไม่ต้องแสวงหาการแก้ไขดวงชะตา เพราะดวงชะตาอยู่ในมือของเธอ ให้ถามใจตนเองเท่านั้น

าถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ


เพื่อเสริมดวงชาตา จงผูกดวงชาตาของตน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุลของตน ไว้ใต้ดวงชาตา หรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” แล้วเอาดวงชะตาบรรจุ หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชาตา พึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลฯ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view