ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

วิธีสะเดาะเคราะห์ การทำบุญรับอายุ

    วิธีสะเดาะเคราะห์เมื่ออายุลงท้ายด้วยตัวเลขท่านที่มีอายุลงท้ายด้วยตัวเลข ๓ ๕ ๖ ๙ เช่น ๑๙ ๒๓ ๒๕ ๒๖ ฯลฯ ให้เตรียม เช่น พระเงิน พระทอง อย่างละ ๑ องค์ พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน อาหารคาวหวาน จัดของเสร็จแล้ว ถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร ไว้ที่หิ้งบูชา จุดธูป ๓ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ “ลูกขอบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ลูกใส่บาตรพระเงิน พระทองในวันนี้ ขอสะเดาะเคราะห์แก้กรรม หรือต้อนรับอายุ ๒๕(อายุของท่าน) ปี หรือให้หนักเป็นเบา” แล้วปักธูปกราบ ๓ ครั้ง จึงลาเอาของทั้งหมดไปใส่บาตร แล้วเสร็จให้รีบกรวดน้ำทันที กรวดน้ำ ตั้งนะโม ๓ จบ กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตร พระเงิน พระทองในวันนี้ ขอให้แม่พระธรณีมาเป็นทิพย์พยาน ลูกทำบุญรับอายุ.............หนักให้เป็นเบา..............ขอให้ลูกโชคดีตลอดไป
    การแผ่เมตตาให้สัตว์เล็กน้อยใหญ่ ควรให้เพราะความไม่ตั้งใจ จะเหยียบมด ยุง แมลงต่างๆ การแผ่เมตตาให้ทั่วจักรวาลหมด เป็นการรวมบุญกุศลของท่านเอง พึงเป็นผู้ยิ่งจะได้รับมากขึ้น ถ้าใครดวงตกมากๆ ต้องแผ่ให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้กับผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆ จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ การสร้างพระประธานองค์ใหญ่เพื่อต่ออายุให้ตนเอง เพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติภพ และที่กำลังตามมาอยู่ก็ดี เวลาเจ็บป่วยทรมานมากๆ ก็คุยกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ให้จุดธูปกลางแจ้ง ๓ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่า“ข้าพเจ้าขอขมากรรมทั้งหมดทั้งหลายทุกภพทุกชาติ จะสร้างพระและทำบุญเลี้ยงพระด้วยอาหารคาวหวานเพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิด ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ขอให้หายเจ็บป่วย โรคภัย และต่ออายุขัย”
ภาวนาสั้นๆ อะไรก็ได้ นะโมพุทธายะ(พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์) ท่านจะมาช่วยส่งพลังบุญให้เจ้ากรรมนายเวรถ้ามีจิตศรัทธาแรงกล้า ถวายชีวิตกับพระพุทธศาสนาจะได้ผลเร็วกว่าที่คิดคาดไว้ แล้วมีสัจจะ จะมีทาน ศีล ๕ ภาวนา(สวดมนต์) เสมอๆ ผู้นั้นจะสมหวังทุกประการที่คาดไว้

คาถาสวดต่ออายุ

อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระพุธเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวาติ ฯ

 อิติปิโส เท่าอายุ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา
จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ
ทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

*****หมายเหตุ ให้สวดเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๔๓ ปี ต้องสวด ๔๔ จบ

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view