ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

กรณีลูกดื้อ, ติดยา, ติดเหล้า, ติดการพนัน ฯลฯ

มีวิญญาณพาไปต้องนำเอาวิญญาณออก เพราะได้ตามมาหลายภพหลายชาติ พอมาพบชาติที่เป็นมนุษย์ก็แฝงตัวเรา ไม่เป็นตัวเอง เกิดจากกรรมที่เคยพาเขาไปทำสิ่งไม่ดีแบบนี้ในภพก่อนๆ  ถ้าลูกดื้อมากๆ ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะเขาอาจมาจากที่สูงกว่าเรา ให้ใส่บาตรแบบเดียวกัน

วิธีแก้กรรม
การจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งหรือหน้าพระพุทธรูป และถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร

    การทำบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้ สังฆทาน ๑ ถัง อาหารคาวหวาน ๑ ชุด น้ำ ผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว ผ้าจีวร ๑ ชุด ( พระพุทธรูปจะทำให้รัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหม เขาถือความสว่างของร่างกาย ) ถ้ามีผ้าจีวรด้วยก็ยิ่งดี และถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายจะมีมากกว่าเก่า

    ทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ แล้วพูดต่อว่า “ บุญใดที่ฉันได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่ต้นในอดีตถึงปัจจุบันชาติ ผลของบุญนี้จะมีประโยชน์ ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอให้วิญญาณตัดขาดจากกันบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ จงอนุโมทนาผลบุญนั้น และรับผลบุญเช่นเดียวกับฉัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป “

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view