ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

ทำแท้งลูกโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

    1.ให้ทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ (ปลา,โคกระบือ) ให้ซื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์หรือที่ในตลาดจะดีกว่า นั้นหมายถึงเราได้ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้อื่น
    2.ทำสังฆทานที่เกี่ยวกับเด็ก (เช่นนมของใช้เด็ก) และถวายพระปางมารสะดุ้ง

    3.ทำบุญที่เกี่ยวกับเด็ก (บุญที่ทำควรหมั่นทำเป็นประจำ อย่าได้ขาด)
    เมื่อทำบุญแล้ว ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรและบุตรธิดาผู้ที่มิอาจมาเกิดกับเราได้

    ต้องขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรก่อน ให้จุดธูป 3 ดอก ปักกลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบแล้วว่า “ข้าพเจ้าชื่อ........ขอขมากรรมวิญญาณลูก พ่อและแม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกัน” จะทำบุญใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 3 นิ้วพร้อมอาหาร ใส่บาตรตอนเช้า แล้วกรวดน้ำขณะที่พระให้พรตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตรพร้อมกับพระสะดุ้งมารขอให้เจ้ากรรมนายเวร คือวิญญาณลูกรับแล้ว ขอให้ไปเกิด ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จ โชคลาภ ทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ

    ผู้ที่ทำแท้งลูกจะโดยธรรมชาติหรือไม่ แม้กระทั่งหมอพยาบาลผู้ร่วมมือ ให้เงิน พาไป เป็นธุระเห็นดีด้วย จะเป็นตราบาปมาก วิญญาณเด็กจะอาฆาต เพราะดวงวิญญาณไม่สามารถกลับโลกเดิมได้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสภาพมีแต่นาม (วิญญาณ) ไม่มีรูป ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จนกว่าจะสิ้นอายุขัย จึงกลับศูนย์ดุลยกรรม เพราะการเกิดเป็นมนุษย์แสนยาก ต้องการมาสร้างบารมีใช้กรรม ผู้กระทำจะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ็บป่วย แตกร้าว ทุกข์ ผิดหวัง ลาภก็ถูกปิดกั้น

    แก้กรรมเสร็จแล้วต้องหมั่นทำความดี กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ จากกรรมหนักจะกลายเป็นเบา ถ้ากรรมเบาก็จะหายไป

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view