ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรม

    กรรมของทุกชาติทุกภพ  อาจจะเป็น ๑ ล้านวิญญาณ หรือแสนๆล้านวิญญาณ เพราะเราตายเกิดก็ล้านๆชาติภพ เจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมของทุกชาติภพจะตามเรามา วินาทีแรกที่ปฏิสนธิในท้องแม่ บุญและบาปกี่ล้านวิญญาณ กี่ล้านมหากุศล ก็จะมาเสวยในภพที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ขณะที่เรามีความสุขสบายก็เสวยสุข ขณะที่ทุกข์ระทมก็เสวยบาปของภพชาติก่อนๆ กี่ล้านชาติก็หารู้ไม่ อาจเกิดในสมัยชมพูทวีปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๑ ก็ได้ อาจจะเป็นกี่แสนมหากัป เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น เพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอ หวั่นไหวต่อโลกธรรม ๘ เพราะฉะนั้นบุญและบาปของชาติปัจจุบันนี้ อาจจะเสวยอีก ๑๐๐ ชาติข้างหน้าก็ได้ เพราะต้องจบสิ้นบุญและกรรมของชาติภพก่อนเป็นลำดับตามขั้นตอน จะมาแซงคิวก็ไม่ได้ ผู้รู้มีปัญญาจะพยายามทำกุศลต่อเนื่อง และสร้างบุญบารมีไม่ขาดสาย ทำได้เท่าที่ทำได้ โอกาสพร้อม และควรทำบุญด้วยปัญญา ทำบุญมากอาจได้บุญน้อยก็ได้ เรียกว่า  หลงบุญ ทำบุญด้วยคุณภาพ คือปัญญาทางธรรมเกิดก็เป็นมหากุศลต่อเนื่อง จบสิ้นถึงขั้นพระอรหันตผลได้

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view