ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 

วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

    เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การใส่บาตร การถือศีล หรือการพูดคุยธรรมมะ, การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาชีวิต, การทำความสะอาดห้องพระ, การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้วให้กับหิ้งพระพุทธฯ, การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำสวน, การทำความสะอาดห้องน้ำ หรือจะของส่วนรวม, ความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมด การดูแลคนแก่ เด็ก ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นมหากุศลทั้งสิ้น ตั้งนะโม 3 จบ ทุกครั้ง (ขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธาน) เพราะบารมีพระพุทธเจ้าเปิด 3 ภพ (โลก) สวรรค์ มนุษย์ นรก เจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิไหน เช่น นรกขุมสุดท้าย (18) เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมหมดรวดเร็วแล้วควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้งแม่พระธรณี แม่พระคงคาเป็นทิพย์พยาน เพราะท่านก็สำเร็จพระอรหันต์แล้ว ลูกได้ทำความดี เช่น ทำบุญกุศลใส่บาตร ฯลฯ ขอถวายบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกูพระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดชปัญญา โภคะ (ความสมบูรณ์) เพื่อจะได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณโปร่งใส) ทุกภพทุกชาติ ศัตรูหมู่มารหรือหมู่พาล คือ มนุษย์ เช่น บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขั้น ๆ ๆ ๆ เต็มขึ้น เพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้น และช่วยสร้างคนให้เป็นพระ เกิดปัญญาทางธรรม (จิตสัมผัสรู้ ชั่วดี เลว เหตุการณ์ล่วงหน้า) ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วจากพ่อแม่ แต่ขาดปัญญาทางธรรม ถ้าได้จะประสบแต่ความสำเร็จ, สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะเพราะบุญคือขุมทรัพย์ ลาภยศจะมาเอง และยังช่วยผู้อื่นครอบครัวได้ด้วย (กรรมเวร แก้ไขได้โดยการขอขมากรรม และส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตาชีวิต
    ถ้าเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนในของร่างกายบริเวณที่เจ็บป่วยได้อโหสิกรรม จะหายเจ็บป่วยทันที ถ้าเป็นโรคหัวใจ วิญญาณจะอยู่บริเวณนั้น การปวดศีรษะ กรรมจะเกิดจากชอบแกงปลาช่อน โดยได้ทุบหัวปลาไว้เพราะปลาช่อนก็มีอายุขัย วิญญาณมาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดี่ยวที่เราได้ทำไว้ ถ้าเป็นไมเกรน เพราะวิญญาณตามมาพบ โกรธที่เคยเป็นหนี้ชาติไหนไม่รู้ 10 ตำลิง จะตีบริเวณศีรษะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง เรียกว่า ไม่เกรน ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ ทำบุญใส่บาตรอาหาร 1 ชุด ด้วยพระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว ดอกไม้ ธูปเทียน ส่งวิญญาณขึ้นศาลา เป็นวิธีแก้กรรมที่ต้นเหตุ ถ้าแก้ปลาช่อนต้องปล่อยปลาช่อน 1 ตัว หลังจากใส่บาตร กรวดน้ำแล้วให้เสร็จวันเดียวกันหาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ผลช้า ถ้านั่งสมาธิกรรมฐาน สติปัฎฐาน 4 แก้ได้เร็ว และหายขาดที่ยังไม่หายขาดเพราะเจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่จะเข้ามาแทนที่ ก่อนแก้กรรมใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง สวดนะโม 3 จบ ข้าพเจ้าขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน กรณีที่ดวงตกมากขอแผ่บุญให้ตนเองให้มาก ๆ ควรสวดมนต์เท่าอายุ เลยอายุ มีเวลาไปปฏิบัติด้วย วัดมหาธาตุ ยุบหนอ พองหนอ จะเกิดผลเร็ว โทสะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มาก ๆ วันละ 10 – 30 ครั้ง ดังนี้ การแผ่เมตตาที่ได้ผลต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ
    เวลาทำบุญทุกครั้ง ตั้งนะโม 3 จบ กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม  ตามบุญวาสนา ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติ โดยเร็วเทอญ. และอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มารหมู่พาล (มนุษย์-หุ้นส่วน, เพื่อน, ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า
    ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือถมทราย ดิน ที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า ร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทรายดิน เจ้ากรรมนายเวรตามเมล็ดข้าวสาร ตามเมล็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู
    ถ้าปวดหลัง อาจจะเกิดจากกรรมที่เคยตีหลังหมามา หรือตีตะขาบกลางหลังให้แก้โดยจุดธูป 3 ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ ขอขมากรรมว่าจะใส่บาตร 1 ชุด พร้อมพระเงินพระทอง อย่างละ 1 องค์ ดอกไม้ธูปเทียนให้ไปเกิดบนศาลา ขออโหสิกรรมขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ให้หายเจ็บป่วย กรวดน้ำทุกครั้ง หลังจากใส่บาตรทันที วิญญาณคอยรับอยู่ ตั้งนะโม 3 จบ ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วยพระเงินพระทอง ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร คือ หมา หรือ ตะขาบ อย่างใดอย่างหนึ่งแก้เฉพาะอย่าง ห้ามให้รวม เดี๋ยวจะไม่ได้รับ จะยังคงเจ็บป่วยให้แก้ทีละอย่าง ทีละครั้ง ถ้าจำได้เคยทำอะไรไว้ ก็ให้แก้ก่อนล่วงหน้าก็ดี เจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณ) จะได้ขึ้นไปบนศาลา กรรมนี้อาจจะตามมาทันชาตินี้อีก 10 ปี หรือ 20 ปี หรือภพหน้า ถ้าเป็นโรคหัวใจ ชอบกินปูทะเลเป็น ๆ แก้กรรมด้วยปูทะเล ใส่บาตรแล้วไปปล่อยปู 1 ตัวที่แม่น้ำเจ้าพระยา ปล.ถ้าเป็นโรคเบาหวาน ให้เพิ่มน้ำตาล 1 ถุง ใส่บาตรพร้อมพระสะดุ้งมารอุทิศให้เฉพาะวิญญาณที่อาฆาตเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
    เพราะฉะนั้น ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น จบเงิน หรือ เครื่องบวช แค่ฟังผู้อื่นทำบุญ ก็ได้บุญไปกับเขาด้วย เพียงน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย ก่อนทำบุญก็ตั้งนะโม 3 จบ และบุญทุกอย่างที่เป็นปัจจัย วัตถุสิ่งของ หรือแผ่บุญภายใน ก็ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ก่อน ถ้าเป็นสิ่งของควรจะวางไว้ที่หิ้งพระ และจุดธูปหรือใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก่อนก็ได้ และขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งมายังข้าพเจ้าก่อน ขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้า มีเดชปัญญา โภคะ แล้วจึงนำส่งให้ผู้มีพระคุณ บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์ บุตรธิดา สามี ภรรยา บริวารทุกภพทุกชาติ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เอ่ยชื่อได้ก็ดี เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเวรนายกรรม (ดวงวิญญาณ) ศัตรูหมู่มาร หรือ หมู่พาล (มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนงาน หรือหุ้นส่วนชีวิต บุตร ธิดา ฯลฯ) ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ องค์มหาราช หรือองค์วีรสตรีไทย (เอ่ยชื่อ) เจ้าหนี้ และลูกหนี้ธนาคารให้เจริญรุ่งเรือง (ห้ามสาบแช่ง) เขาดีเราก็ดี กระแสบุญจะทำให้เรามีความสุข และสำนึกความผิดชอบชั่วดี  และจะยินดีชื่นชมในตัวเราเป็นพิเศษ เป็นภายในลึก ๆ ของความรู้สึกที่ดีต่อผู้แผ่เมตตาให้ ทุกอย่างจะสำเร็จดีอย่างไร อยู่ที่บุญวาสนาบารมีของเรา อุทิศให้อาหารที่เรารับประทาน หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา สัตว์เหล่านี้เขามีอายุขัย การตายก่อนอายุขัย เขาก็ทุกข์ทรมานใจ เพราะยังใช้กรรมไม่หมด สัตว์เล็กใหญ่น้อย ถ้าให้แล้วจะเป็นการอโหสิกรรมไม่ต่อภพชาติ และพวกเขาจะไปเกิดใหม่ ภพที่ดีอาจเป็นเทวดา (หมดกรรมเวร เป็นการช่วยทางอ้อม)

    กรวดน้ำตั้งนะโม3จบขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพย์ญาณ
    วิธีการแก้กรรมหรือตัดกรรม ของทุกชาติทุกภพ อาจจะเป็น 1 ล้าน วิญญาณหรือแสนแสนล้านวิญญาณ เพราะเราตายเกิดก็ล้านล้านชาติภพ เจ้ากรรมนายเวร วิบากกรรมของทุกชาติทุกภพจะตามเรามาวินาทีแรกที่ปฏิสนธิในท้องแม่ บุญและบาปกี่ล้านวิญญาณ กี่ล้านมหากุศลก็จะมาเสวยในภาพที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ขณะที่เรามีความสุขสบายก็เสวยบุญ ขณะที่ทุกข์ระทมก็เสวยบาปของภพชาติก่อน ๆ กี่ล้านชาติก็หารู้ไม่ อาจเกิดในสมัยชมพูทวีป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ 1 ก็ได อาจจะเป็นกี่แสนมหากัปป์ ตายว่ายเวียนเกิดไม่จบสิ้น เพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอ หวั่นไหว ต่อโลกธรรม 8 เพราะฉะนั้นบุญ และบาปของชาตินี้ ชาติปัจจุบันอาจจะเสวยอีก 100 ชาติข้างหน้าก็ได้ เพราะต้องจบสิ้นบุญและกรรมของชาติภพก่อน เป็นลำดับ ตามขั้นตอนจะมาแซงคิวก็ไม่ได้ ผู้รู้มีปัญญาจะพยายามทำกุศลต่อเนื่อง และสร้างบุญบารมีไม่ขาดสาย ทำได้เท่าที่ทำได้ โอกาสพร้อม และควรทำบุญด้วยปัญญา ทำบุญมากอาจได้บุญน้อยก็ได้เรียกว่า หลงบุญ ทำบุญด้วยคุณภาพ คือ ปัญญาทางธรรมเกิดก็เป็นมหากุศลต่อเนื่อง จบสิ้นถึงขั้นพระอรหันต์ผลได้ บุญบารมีที่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็ยากเหมือนกัน ให้ดู 31 ภพภูมิวัฎฎสงสาร

 

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view