ประวัติความเป็นมา |   ข่าวบอกบุญ |   ภาพกิจกรรม |   วัตถุมงคล |   สวดมนต์ไหว้พระ |   แก้กรรม - สะเดาะเคราะห์ |   สาระน่ารู้ |   ติดต่อเรา 

 
        รายวัตถุมงคล รุ่น  " บูรณะอุโบสถ "
         1.   พระบูชา  พิมพ์ "พระมหาศรีศากยมุนี"  สีดำ             ขนาด  5  นิ้ว    999.-
               พระบูชา  พิมพ์ "พระมหาศรีศากยมุนี"  สีดำ             ขนาด  9  นิ้ว
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,999.-
------------------------------
         2.   พระบูชา  พิมพ์ "พระมหาศรีศากยมุนี"  สีกระเบื้อง   ขนาด  5  นิ้ว    999.-
               พระบูชา  พิมพ์ "พระมหาศรีศากยมุนี"  สีกระเบื้อง   ขนาด  9  นิ้ว
            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,999.-
------------------------------
         3.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระมหาศรีศากยมุนี"  
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      99.-
------------------------------
         4.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระสมเด็จ รุ่น บูรณะอุโบสถ" 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     99.-
------------------------------
         5.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระสิวลี"         99.-
         6.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระสิวลี"  รุ่นปิดทอง     109.-
         7.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระสิวลี"  เหลี่ยมกรอบทองไมครอน  
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         8.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีดำ"        ปิดทอง     109.-
         9.   พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีดำ"        เหลี่ยมกรอบ
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         10. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีแดง"      ปิดทอง     109.-
              พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีแดง"      เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         11. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีเหลือง"  ปิดทอง       109.-
              พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีเหลือง"  เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         12. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีชมพู"     ปิดทอง      109.-
              พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีชมพู"     เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         13. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีเขียว"    ปิดทอง     109.-
                  พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีเขียว"    เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         14. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีส้ม"       ปิดทอง     109.-
                  พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีส้ม"       เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         15. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีฟ้า"       ปิดทอง     109.-
              พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีฟ้า"       เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         16. พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกติ สีม่วง"     ปิดทอง     109.-
              พระเครื่อง  พิมพ์ "พระแก้วมรกต สีม่วง"     เหลี่ยมกรอบ
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    300.-
------------------------------
         17. ชุดพระเครื่อง / ตลับ 5 องค์   "รุ่นบูรณะอุโบสถ"       399.-
          1  ชุด ประกอบด้วย
             -  พระสมเด็จ
             -  พระมหาศรีศากยมุนี
             -  พระสิวลี
             -  พระแก้วมรกตสีดำปิดทอง
             -  พระแก้วมรกต (เลือกสีประจำวันเกิดได้หนึ่งสี)
                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ชุดพระเครื่อง / ตลับ 11 องค์   "รุ่นบูรณะอุโบสถ"        999.-
          1  ชุด ประกอบด้วย      
          -  พระสมเด็จ
             -  พระมหาศรีศากยมุนี
             -  พระสิวลีปิดทอง
             -  พระแก้วมรกตสีดำปิดทอง
             -  พระแก้วมรกต 7 สี
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              รายได้ทั้งหมดนำสมทบทุนเพื่อบูรณะพระอุโบสถ เสนาสนะ และอื่นๆ เพื่อประโยชน์และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พุทธศาสนา รวมไปถึงกิจกรรม
        พุทธพิธีต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันทางวัดฯ ยังมีความต้องการปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากในการดำเนินการ หากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาท่านใด มีความประสงค์
        จะเป็นเจ้าภาพในโอกาสต่อๆ ไป หรือสนใจสั่ง/เช่าวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระสุวัฒน์ถิรสํวโร 
 085-2168948       
   

  Copyright 2010-2011 All rights reserved. Wattarnpakrat.com
view